Jarabina. Czechoslovakia (Jarabina. Checoslovaquia)