Treball col·lectiu que consisteix en verificar la distribució de 44 professions entre 113 persones segons una nota apareguda últimament a la premsa (Trabajo colectivo que consiste en verificar la distribución de 44 profesiones entre 113 personas según una nota aparecida ultimamente en la prensa)